Planowanie posiłków ważnym czynnikiem sukcesu

Planowanie pracy jest czynnością złożoną, która rozpoczyna cały proces kierowania działań indywidualnych i zespołowych. Planowanie to ustalenie celów i wybierania środków do ich osiągania. Proces ten może być uproszczony lub obejmujący szeroki zakres pracy. Bez planowania kierownicy nie wiedzieliby jak: organizować ludzi i zasoby nie mogliby przydzielać zadań oczekiwać wykonywania zrobienia zadania. Istotą planowania jest więc określanie zadań i celów, które jednostka ma wykonać w określonym czasie. W małych organizacjach, proces planowania jest uproszczony, natomiast w dużych przedsiębiorstwach często można dostrzec specjalne systemy planowania, obejmujące niekiedy założenia prac analitycznych. W 1916 r. Fayol wprowadził do słownika, cztery kluczowe słowa, które obowiązują do dziś i odzwierciedlają podstawowe obowiązki menadżera: planowanie organizacja koordynacji kontrola. Teraz należy zapamiętać między innymi to, że planowanie posiłków jest tematem trudnym ale wartym uwagi, ponieważ osiągniemy dzięki temu sukces.